Kenapa???

Kita iBaratkan weker itu adalah suatu masalah yang selalu mengingatkan kita dalam berbagai hal.

Jangan bosan dan jangan pusing dengan suatu masalah. Masalh yang bikin pusing itu adalah masalah yang selalu kita pikirkan tanpa mengambil kesimpulan untuk menyelesaikannya.

Apabila kita punya masalah, lebih baik cepat – cepat kita selesaikan dan buat kesimpulan. Baik itu kesimpulan sementara ataupun kesimpulan yang pasti.

Nah disitulah weker diibaratkan suatu masalh yang harus dan kudu kita selesaikan dan diperbaharui untuk dirikita dan untuk disekeliling kita.

Masalah jangan di jadikan sebagai pemutus dan penghambat kita untuk hidup kedepan. Justru masalah harus kita jadikan sebagai pemicu, penggerak dan pembangkit hidup kita kedepan.

Iklan